12 Mart 2009 27167 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği- Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği

- Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)- 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları