"

Ulaştırma Bakanlığından

Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ

Seri No: 55

Sayı/Sıra No:

Tarih: 11.03.2009

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27166

(TEBLİĞ NO: 55 )

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 17/4/1987 tarihli ve 19434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 ve 35 inci maddeleri ile 19/7/2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 - (1) Karayoluyla yolcu terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparklarını kullanan taşıtlardan alacakları ücretler konusunda esas teşkil eden tavan ücret tarifeleri; asgari 4 ay süreyle uygulanmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş olup, EK-I'dedir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(2) EK-1'de yer alan tavan ücret tarifeleri terminalin bulunduğu yerleşim yerinin nüfusu esas alınarak uygulanır. Buna göre terminal işletmecileri:

a) Merkez nüfusu 50.000 ve altında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 40'ını,

b) Merkez nüfusu 50.001-150.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 50'sini,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) Merkez nüfusu 150.001-300.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 60'ını,

ç) Merkez nüfusu 300.001-500.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 65'ini,

d) Merkez nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 70'ini,

e) Merkez nüfusu 1.000.001-3.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin % 85'ini,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

f) Merkez nüfusu 3.000.001 ve yukarı olan yerlerde tavan ücretlerini,

aşmamak kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirler.

(3) (2) nci fıkradaki oranlar esas alınarak belirlenecek ücret tarifesinin, mevcut/uygulanmakta olan ücret tarifelerinin altında olması halinde işletmeciler; mevcut ücret tarifelerini veya daha alt bir tarifeyi uygulayabilecekleri gibi, en fazla % 12 artışla da belirleyebilirler. Ancak, düzenlenecek ücret tarifeleri hiçbir şekilde, yukarıdaki oranlar esas alınarak belirlenecek tavan ücret tarifelerini geçemez.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

(4) Uyguladıkları ücret tarifeleri bu Tebliğe uymayan terminal işletmecileri, bu Tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç yirmi (20) gün içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifelerini alır ve uygularlar.

(5) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifelerine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

(6) Terminal işletmecileri, bu ücret tarifelerini, herkesin kolayca görebileceği şekilde terminal ve otopark girişlerine asmak suretiyle ilan ederler.

(7) Bu Tebliğ'de yer almayan hususlarda Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin; "Ücret Tarifeleri"ne ilişkin hükümleri uygulanır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ TAVAN ÜCRET TARİFESİ

|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|TERMİNALİN     |               |        |        |        |Geçerlilik   |        |        |
|ADI:        |               |        |        |        |Süresi:    |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|TAŞIMACININ     |AÇIKLAMA           |        |OTOMOBİL ÇIKIŞ |OTOBÜS ÇIKIŞ  |        |        |        |
|YETKİ BELGESİ    |               |        |ÜCRETİ     |ÜCRETİ     |        |        |        |
|TÜRÜ        |               |        |        |        |        |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|          |               |        |8 Koltuk    |9-15      |16-24     |25-44     |45 Kolt.ve   |
|          |               |        |ve altı    |Koltuklu    |Koltuklu    |Koltuklu    |üzeri      |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|A2, B        |Uluslarası Yolcu Taşıması   |        |8,00      |15,00     |25,00     |45,00     |65,00      |
|          |Yapanlardan          |        |        |        |        |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|A1, D        |Şehirlerarası Yolcu Taşıması |        |8,00      |15,00     |25,00     |40,00     |60,00      |
|          |Yapanlardan          |        |        |        |        |        |        |
|          |               |        |        |        |        |        |        |
|          |(100 Km Üstü         |        |        |        |        |        |        |
|          |Mesafeler İçin)        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|Y          |Şehirlerarası Yolcu Taşıması |        |5,00      |7,00      |12,00     |20,00     |30,00      |
|          |Yapanlardan          |        |        |        |        |        |        |
|          |               |        |        |        |        |        |        |
|          |(100 Km Altı         |        |        |        |        |        |        |
|          |Mesafeler İçin)        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|Y          |İl içi Yolcu Taşıması     |        |4,00      |5,00      |8,00      |12,00     |20,00      |
|          |Yapanlardan          |        |        |        |        |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|Y          |İlçe içi Yolcu Taşıması    |        |2,00      |3,00      |5,00      |10,00     |15,00      |
|          |Yapanlardan          |        |        |        |        |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|          |Transit Geçenlerden      |        |2,00      |5,00      |8,00      |12,00     |20,00      |
|          | (Terminali ara durak olarak |        |        |        |        |        |        |
|          |kullananlardan)        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|KARAYOLU YOLCU   |               |        |        |        |        |        |        |
|TERMİNALİ OTOPARK  |               |        |        |        |        |        |        |
|TAVAN ÜCRET     |               |        |        |        |        |        |        |
|TARİFESİ (TL)    |               |        |        |        |        |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|OTOPARKA GİRİŞ   |               |0-25      |1 SAATE    |1 SAATTEN   |12 SAATTEN   |24 SAATTEN   |AYLIK      |
|ÇIKIŞ YAPAN     |               |        |KADAR     |SONRA 12    |SONRA     |SONRA     |ABONMAN     |
|TAŞIT TÜRÜ     |               |DAKİKA     |        |SAATE KADAR  |24 SAATE    |HER SAAT    |        |
|          |               |        |        |HER SAAT    |KADAR HER   |        |ÜCRETİ     |
|          |               |        |        |İÇİN      |SAAT      |İÇİN      |        |
|          |               |        |        |İLAVE     |İÇİN      |İLAVE     |        |
|          |               |        |        |        |İLAVE     |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|Otobüsler      |               |12,00     |12,00     |2,00      |1,00      |0.50      |150,00     |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|Ticari Otomobiller |               |3,00      |3,00      |1,00      |0.50      |0.25      |75,00      |
|(Taksiler)     |               |        |        |        |        |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|Özel Otomobiller  |               |ÜCRETSİZ    |6,00      |1,00      |0.50      |0.25      |75,00      |
|(Resmi olanlar   |               |        |        |        |        |        |        |
|dahil)       |               |        |        |        |        |        |        |
|--------------------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

NOT:

1-Terminalin bulunduğu yerleşim yerinin merkez nüfusu esas alınarak ücret tarifelerinin hesaplanmasında bir tam sayıdan sonra gelen 0,5'in altındaki kesirler 0,5'e, üstündekiler ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

2- Tabloda belirtilen koltuk sayıları yolculara ait koltuklar olup; şoför ve yardımcı personele ait koltuklar bu sayılara dahil değildir.

3- Hazırlanacak tarifeler, "not" kısmı konulmaksızın bu tabloya uygun şekilde hazırlanarak yetkililerce imzalandıktan sonra Bakanlığa gönderilir.