"

Sağlık Bakanlığından

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27166

MADDE 1 - 1/6/2000 tarihli ve 24066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan organ ve doku nakli merkezlerine Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi dahilinde kadaverik organ ve doku dağıtımı yapılmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan organ ve doku nakli merkezleri ise Bakanlıkça onaylanan fiyat listelerinde belirlenen geri ödeme ücretleri haricinde hastadan fark ücreti veya bu ücretler üzerinde bir ücret talep edemezler. Aksine davranan organ ve doku nakli merkezleri, ilgili Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi de dikkate alınarak, altı aydan az, iki yıldan fazla olmamak üzere, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi dahilindeki kadaverik organ ve doku dağıtımının dışında tutulur. Aynı fiilin tekrarlanması halinde ise, merkezin faaliyetleri süresiz olarak yasaklanır."

"Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan organ ve doku nakli merkezleri ile yukarıda belirtilen sebeplerle müeyyide uygulanan merkezler, kendi yoğun bakım servislerinde beyin ölümü gerçekleşip de organ ve doku bağışı yapılan kadaverik donörlerin organ ve dokularını Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi içinde kullandırmak zorundadır."

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.