10 Mart 2009 27165 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/14701 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan - 2009/14701 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan "TİKA Tiflis Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009-14764 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2009-14764 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

GENELGE

- Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2009/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2009/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/24, K: 2008/165 Sayılı Kararı (3/3/2004 Tarihli ve 5102 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/24, K: 2008/165 Sayılı Kararı (3/3/2004 Tarihli ve 5102 Sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları