08 Mart 2009 27163 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sabancı Üniversitesi Ana Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar

- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar

- Yargıtay 7. Hukuk Dairelerine Ait Karar   - Yargıtay 7. Hukuk Dairelerine Ait Karar