"

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden Kararı

Karar Tarihi:

Esas No: 2007/16490

Karar No: 2009/1354

Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27163

Özü: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile "ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebep ile 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebileceği, imkan buldukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenmesi gerektiği hk.

Mahkemesi : İzmir 12. Aile Mahkemesi

Tarihi : 18/4/2007

Numarası : Esas No: 2007/261 Karar No: 2007/270

Davacı : Oğuz ÇATAL

Davalı : Hasımsız

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Dava Türü : Evlenmeye İzin

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile "ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebep ile 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir." hükmü getirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Evlenmesine izin verilmesi istenen 16.12.1992 doğumlu Gamze'nin dava tarihinde 16 yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece yasal şartların oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 4/2/2009