07 Mart 2009 27162 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/14698 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar- 2009/14698 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2009/14740 Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

- Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

ANA STATÜ

- Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)

- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/33)- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/33)

- TIR Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 23/1/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararı- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 23/1/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları