05 Mart 2009 27160 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/14670 Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14671 Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Millî Savunma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Kültür veTurizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (İhracaat) (Seri No: 1)

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/87, K: 2009/5 Sayılı Kararı (16/7/2004 Tarihli ve 5230 Sayılı Kanun ile ilgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/87, K: 2009/5 Sayılı Kararı (16/7/2004 Tarihli ve 5230 Sayılı Kanun ile ilgili)

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 6/1/2009 ve 6 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları