04 Mart 2009 27159 1. Mükerrer Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği- Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği   - Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği