28 Şubat 2009 27155 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/14640 Kocaeli İli, Yeniköy Mevkiinde Bulunan Kocaeli Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2009/14641 Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14642 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14652 Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14655 2009 Yılı Yatırım Programında 1994K050060 Proje Numarası ile Yer Alan Trabzon İçmesuyu Projesi (Atasu Barajı ve HES) Kapsamında, Enerji Tüneli Çıkışı ve Denge Bacası Alanı ile Cebri Boru Hattı ve Ulaşım Yolu Güzergahında Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2009/14660 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına İlişkin 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2009/14660 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına İlişkin 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2009/14661 Millî Eğitim Bakanlığı Adına Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Yapan Burslu Öğrencilere, 1/1/2009 Tarihinden İtibaren Ayda 180 TL. Burs Verilmesi Hakkında Karar

- 2009/14668 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Stoklarında Bulunan Kabuklu Fındıkları Satın Almakla Görevlendirilmesine İlişkin 31/10/2007 Tarihli ve 2007/12757 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Devlet, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği- Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

GENELGE

- Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları ile İlgili 2009/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları ile İlgili 2009/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Diyaliz Sertifikalarının Resertifikasyonu Hakkında Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/6)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları