23 Şubat 2009 27150 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik