22 Şubat 2009 27149 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2009/28)

- 2009 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2009 Yılı Ocak Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Ocak Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2009/24)- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2009/24)

- 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ