21 Şubat 2009 27148 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/14662 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bünyesinde 2 Adet Daire Başkanlığı Kurulması ve Birimi ve Adedi Belirtilen Şube Müdürlüklerinin Anılan Genel Müdürlüğe Bağlanması Hakkında Karar

- 2009/14663 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatına Bağlı Olarak Batman İli'nde Batman Müzesi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14667 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 4/11/2003 Tarihli ve 2003/6392 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar- 2009/14667 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 4/11/2003 Tarihli ve 2003/6392 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar

YÖNETMELİKLER

- Nükleer Tesislerdeki Güvenlik Esaslarını Belirleyecek Güvenlik Rehberlerinin Hazırlanması ve Yürürlüğe Konmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Nükleer Tesislerdeki Güvenlik Esaslarını Belirleyecek Güvenlik Rehberlerinin Hazırlanması ve Yürürlüğe Konmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Nükleer Güvenlik Serisi Dokümanlarının Hazırlanması, Kabulü, Yürürlüğe Girmesi ve Değiştirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Nükleer Güvenlik Serisi Dokümanlarının Hazırlanması, Kabulü, Yürürlüğe Girmesi ve Değiştirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/1 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/25 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/25 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/2 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/37 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/37 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/3 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/4 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/4 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/5 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/5 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/4 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/6 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/4 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/6 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/9 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/9 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/45 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/10 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/45 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/10 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/5 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/12 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/5 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/12 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/13 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/13 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/33 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/14 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/33 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/14 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/15 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/15 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/16 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/16 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/22 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/17 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/22 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/17 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/18 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/18 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/19 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/19 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/30 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/20 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/30 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/20 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/21 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2009/21 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları