10 Şubat 2009 27137 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- 2009/14601 Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Olarak Ahmet Hamsici'nin Görevlendirilmesi Hakkında Karar

- 2009/14614 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihin 24 Aralık 2008 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2009/14614 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihin 24 Aralık 2008 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2009/14617 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2009/14630 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerinde Yapılan Görevlendirmeler Hakkında Karar- 2009/14617 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2009/14630 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerinde Yapılan Görevlendirmeler Hakkında Karar

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Başbakanlık ile Devlet, Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği- Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

- Zirai Karantina Yönetmeliği- Zirai Karantina Yönetmeliği

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Türkiye Zihinsel Engelliler Spor Federasyonunun İsminin, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Olarak?Değiştirilmesine Dair Karar- Türkiye Zihinsel Engelliler Spor Federasyonunun İsminin, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Olarak?Değiştirilmesine Dair Karar

- Türkiye Muay Thai Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar- Türkiye Muay Thai Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Türkiye Wushu Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar- Türkiye Wushu Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Yüksek Seçim Kurulunun 31/1/2009 Tarihli ve 63 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları