"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Devlet Bakanlığından

ÖZERKLİK KARARI

Tarihi:10.02.2009

Resmi Gazete Tarihi:10.02.2009

Resmi Gazete Sayısı:27137

12/9/2006 tarihli ve 281 sayılı Bakanlık oluru ile kurulan Türkiye Muay Thai Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 5/2/2009 tarihli ve 29 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

tammetin.jpg (2780 bytes)