08 Şubat 2009 27135 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği- Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/21)

- Devlet Muhasebesi Standardı 5 - Borçlanma Maliyetleri- Devlet Muhasebesi Standardı 5 - Borçlanma Maliyetleri

- Yüksek Seçim Kurulunun 7/2/2009 Tarihli ve 76 Sayılı Kararı