07 Şubat 2009 27134 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik- Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 7)- 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 7)

- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/7)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/7)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları