06 Şubat 2009 27133 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- 2009/14585 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan - 2009/14585 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan "Azerbaycan Ali Harbi Tayyareçilik Mektebi'ne Eğitim-Öğretim Desteğine İlişkin Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14591 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sanayi Standardları ve Sanayi Hizmetleri Kamu İdaresi (KOWSMD) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2009/14591 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sanayi Standardları ve Sanayi Hizmetleri Kamu İdaresi (KOWSMD) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan "Teknik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2009/26)- Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2009/26)

- Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/4)

- Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/5)

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (No: 2009/6)

- Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/7)

- Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/8)

- Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/9)

- Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/10)

- Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/11)

- Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/12)

- Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/13)

- Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/14)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/3)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/4)

- Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54)- Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54)

- İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 57)- İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 57)

- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2009/2)- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2009/2)

- 31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2009/ÖİB-K-01 ve 2009/ÖİB-K-02 sayılı Kararları ile İlgili

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları