05 Şubat 2009 27132 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Telsiz Yayın Kontrolü (TYK) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Telsiz Yayın Kontrolü (TYK) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Telsiz Operatörleri Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Telsiz Operatörleri Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ile İlgili 2009/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ile İlgili 2009/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26/1/2009 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı- Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26/1/2009 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları