04 Şubat 2009 27131 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- 2009/14581 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2009/14581 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2009/14595 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- 2009/14595 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği- Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

- Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Yolcu Tekneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Yolcu Tekneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Bilecik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Bilecik Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Bilecik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Genel Yönetim Sektörünün Kapsamı) (Sıra No: 2)- Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Genel Yönetim Sektörünün Kapsamı) (Sıra No: 2)

- Türk Gıda Kodeksi Şarap Tebliği (No: 2008/67)

- Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesi

- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları