03 Şubat 2009 27130 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- 2008/14596 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet Daire Başkanlığı ve Bu Daire Başkanlığına Bağlı Olarak 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2009/14580 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2009/14580 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2009/14592 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar- 2009/14592 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

- 2009/14593 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Vergi Kesintisine Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Vergi Kesintisi Oranları Hakkında Karar- 2009/14593 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Vergi Kesintisine Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Vergi Kesintisi Oranları Hakkında Karar

- 2009/14594 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranları Hakkında Karar- 2009/14594 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranları Hakkında Karar

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Başbakanlık ile Adalet, Maliye, Millî Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

- Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar- Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları