"

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Seri No:

Sayı/Sıra No:

Tarih: 03.02.2009

Resmi Gazete Tarihi: 03.02.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27130

MADDE 1 - 25/9/2007 tarihli ve 26654 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği'nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadil asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri, gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, iki adet renkli vesikalık fotoğraf, "

MADDE 2 - Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.