02 Şubat 2009 27129 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EC) Kapsamında Meyen Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak?Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: YİG-15/2009-01)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EC) Kapsamında Meyen Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak?Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: YİG-15/2009-01)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak?Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: YİG-15/2009-02)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak?Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: YİG-15/2009-02)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/6)   - İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/6)