01 Şubat 2009 27128 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Voleybol Türkiye Ligi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Voleybol Türkiye Ligi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Rahvan Binicilik Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Rahvan Binicilik Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Binicilik Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Binicilik Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Binicilik Federasyonu Konkur Atları Hakkında Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Binicilik Federasyonu Konkur Atları Hakkında Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Binicilik Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Binicilik Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Güreş Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Güreş Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Memur ve İşçi Sayısı Beş Yüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik    - Memur ve İşçi Sayısı Beş Yüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik