"

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden

BİNİCİLİK HAKEM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27128

MADDE 1 - 17/1/1994 tarihli ve 21821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binicilik Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)