31 Ocak 2009 27127 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- 2009/14599 2009 Yılı Yatırım Programında 2000D020100 Proje Numarası ile Yer Alan "Ermenek Barajı ve HES Barajı" Kapsamında, Ekli Haritada Gösterilen Baraj Göl Sahası ve Relokasyon Yolu Güzergahında Bulunan taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklâm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklâm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Doçentlik Sınav Yönetmeliği- Doçentlik Sınav Yönetmeliği

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/1/2009 Tarihli ve 2009/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/1/2009 Tarihli ve 2009/ÖİB-K-02 Sayılı Kararı

- Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkındaki Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları