30 Ocak 2009 27126 1. Mükerrer Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- 2009/14615 Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bazı Bakanlar Kurulu Kararları Uyarınca 2009 Yılı Bütçesinden Yapılacak Desteklemelerin- 2009/14615 Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bazı Bakanlar Kurulu Kararları Uyarınca 2009 Yılı Bütçesinden Yapılacak Desteklemelerin

Birim Fiyatlarından %10 Kesinti Yapılması Hakkında Karar