30 Ocak 2009 27126 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine- 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Dair Karar

YÖNETMELİK

- Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eğitim, Araştırma, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2009/1)

- 2008 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2008 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2008 Yılı Aralık Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2008 Yılı Aralık Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- Kamu İhale Tebliği (No: 2009/1)- Kamu İhale Tebliği (No: 2009/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları