29 Ocak 2009 27125 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/14597 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyeti'nin Katılımına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/14597 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyeti'nin Katılımına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/14598 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Katılımına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/14598 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Katılımına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- İhracat 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2009/1)- İhracat 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2009/1)

- Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2009 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/1)- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2009 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/1)

- Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği

- Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 24)- Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 24)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/158, K: 2008/150 Sayılı Kararı (19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/158, K: 2008/150 Sayılı Kararı (19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/64, K: 2008/154 Sayılı Kararı (29/6/2006 Tarihli ve 5535 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/64, K: 2008/154 Sayılı Kararı (29/6/2006 Tarihli ve 5535 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/73, K: 2008/158 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 18/4/2007 Tarihli ve 5626 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/73, K: 2008/158 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 18/4/2007 Tarihli ve 5626 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/46, K: 2008/163 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/46, K: 2008/163 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/2, K: 2008/5 Sayılı Kararı (2820 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/2, K: 2008/5 Sayılı Kararı (2820 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/99, K: 2008/120 Sayılı Kararı (25/2/2003 Tarihli ve 4811 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/99, K: 2008/120 Sayılı Kararı (25/2/2003 Tarihli ve 4811 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/95, K: 2008/156 Sayılı Kararı (12/12/2003 Tarihli ve 5020 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/95, K: 2008/156 Sayılı Kararı (12/12/2003 Tarihli ve 5020 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/66, K: 2008/157 Sayılı Kararı (15/5/2007 Tarihli ve 5661 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/66, K: 2008/157 Sayılı Kararı (15/5/2007 Tarihli ve 5661 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/58, K: 2008/178 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 14/6/1989 Tarihli ve 3574 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/58, K: 2008/178 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 14/6/1989 Tarihli ve 3574 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları