27 Ocak 2009 27123 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5831 Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5831 Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanı Ali BABACAN'a, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, İçişleri, Maliye ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Hakkında Karar

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/4)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/4)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/5)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/5)

KURUL KARARI

- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 26/12/2008 Tarihli ve 2008/206 sayılı Kararı- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 26/12/2008 Tarihli ve 2008/206 sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları