26 Ocak 2009 27122 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/5 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/6 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/7 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/8 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2007/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2008/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2008/2 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2008/4 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2008/5 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ