"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUMLUK ÜRETİMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Seri No:2009/16

Resmi Gazete Tarihi:25.01.2009

Resmi Gazete Sayısı:27121

(TEBLİĞ NO: 2009/16)

MADDE 1 - 14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No:2008/57) 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen türlerin tohumluklarını yurt içinde üretip sertifikalandıran tohumculuk kuruluşlarına, ürettikleri tohumluklara aşağıda belirtilen birim miktarlara göre üretim desteği ödenir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

|----------+--------------------+---------------------|
|     |ÜRÜNLER       |DESTEKLEME      |
|     |          |MİKTARI (TL/Kg)   |
|----------+--------------------+---------------------|
|1     |BUĞDAY       |0,126        |
|----------+--------------------+---------------------|
|2     |ARPA        |0,126        |
|----------+--------------------+---------------------|
|3     |TRİTİKALE      |0,126        |
|----------+--------------------+---------------------|
|4     |YULAF        |0,126        |
|----------+--------------------+---------------------|
|5     |ÇAVDAR       |0,126        |
|----------+--------------------+---------------------|
|6     |ÇELTİK       |0,27         |
|----------+--------------------+---------------------|
|7     |NOHUT        |0,45         |
|----------+--------------------+---------------------|
|8     |MERCİMEK      |0,45         |
|----------+--------------------+---------------------|
|9     |K. FASULYE     |0,45         |
|----------+--------------------+---------------------|
|10    |PATATES       |0,099        |
|----------+--------------------+---------------------|
|11    |SOYA        |0,315        |
|----------+--------------------+---------------------|
|12    |KANOLA       |1,08         |
|----------+--------------------+---------------------|
|13    |ASPİR        |0,504        |
|----------+--------------------+---------------------|
|14    |SUSAM        |0,54         |
|----------+--------------------+---------------------|
|15    |YERFISTIĞI     |0,72         |
|----------+--------------------+---------------------|
|16    |YONCA        |1,35         |
|----------+--------------------+---------------------|
|17    |KORUNGA       |0,45         |
|----------+--------------------+---------------------|
|18    |FİĞ         |0,45         |
|----------+--------------------+---------------------|

MADDE 2 - Bu Tebliğ, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

tammetin.jpg (2780 bytes)