22 Ocak 2009 0 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği- Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği

- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelik- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/26 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/3)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/4)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları