21 Ocak 2009 27117 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Taksi ve Servis Otobüsleri İşletmeleri Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Taksi ve Servis Otobüsleri İşletmeleri Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma, Geliştirme ve Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)- Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Yabancı Varlıklara İlişkin Tebliğ- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Yabancı Varlıklara İlişkin Tebliğ

- İran Menşeli Naylon Tekstürize İplik İthalatına Yönelik Olarak Gözetim Önlemi Alınmasına İlişkin 2001/6 Sayılı Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/21 Sayılı Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/11 Sayılı Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/13 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Oydan Yoksun Paylara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: I, No: 36)- Oydan Yoksun Paylara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: I, No: 36)

- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: II, No: 22)- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: II, No: 22)

- Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 36)- Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 36)

- Giriş Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 23)- Giriş Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 23)

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 37)- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 37)

DÜZELTME

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile İlgili- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları