20 Ocak 2009 27116 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/14551 Avrupa Topluluğu'nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı'nın (2007-2013) Girişimcilik ve Yenilik Özel Programına Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı- 2009/14551 Avrupa Topluluğu'nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı'nın (2007-2013) Girişimcilik ve Yenilik Özel Programına Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)

- Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)- Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları