16 Ocak 2009 27112 1. Mükerrer Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- 22/5/2007 Tarihli ve 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14/8/2007 Tarih ve 26613 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre Tespit Edilen Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesine Ek Liste