"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Milli Eğitim Bakanlığından

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:16.01.2009

Resmi Gazete Sayısı:27112

MADDE 1 - 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri cetvelinin "B-TAŞRA TEŞKİLATI" kısmının "21. Ankara Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu" b) alt birimine "Müdür Başyardımcısı" ibaresinden önce gelmek üzere "İşletme Müdürü", "Müdür Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "/İşletme Müdür Yardımcısı"; c) alt birimine "Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu" ibaresinden sonra gelmek üzere "İşletme Müdürü yoksa", "Müdür Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "/İşletme Müdür Yardımcısı" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2008)

tammetin.jpg (2780 bytes)