"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Kuvvetler Sağlık Personelinin Eğitim ve İş Birliği ile İlgili Protokol'de Yapılan 3 Numaralı Değişiklik

Resmi Gazete Tarihi:16.01.2008

Resmi Gazete Sayısı:27112

30 Mayıs 2008 tarihinde Tiran'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Kuvvetler Sağlık Personelinin Eğitim ve İş Birliği ile İlgili Protokol'de Yapılan 3 Numaralı Değişiklik"in onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/11/2008 tarihli ve HUMŞ/999 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C. ÇİÇEK           H. YAZICI              N. EKREN           M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU        K. TÜZMEN              N. ÇUBUKÇU          M. ŞİMŞEK


M. S. YAZICIOĞLU       M. A. ŞAHİN             M. V. GÖNÜL          B. ATALAY
Devlet Bakanı         Adalet Bakanı            Millî Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı

A. BABACAN          K. UNAKITAN             H. ÇELİK           F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı            Millî Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ           B. YILDIRIM             M. M. EKER          F. ÇELİK
Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı           Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN        M. H. GÜLER             E. GÜNAY           V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti, 08 Mart 1994 tarihinde Taraflarca imzalanan Sağlık Personelinin Eğitim ve İş Birliği ile İlgili Protokol'de Madde-V b.de "Hastaların muayene ve tedavileri mütekabiliyet esasına göre ücretsiz olarak yapılır. Bu miktar her yıl 50 kişiyi geçemez." ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusunda mutabakata varmışlardır.

1. "Hastaların muayene ve tedavileri mütekabiliyet esasına göre ücretsiz olarak yapılır. Bu nedenle her yıl 70 kişiyi geçemez. Her yıl bir hastaya ücretsiz ilik nakli yapılır."

2. Her bir taraf, kendi kanunlarına göre 3 Numaralı Değişiklik'in kuvvet kazanması için ihtiyaç duyulan dahili işlemler tamamlandığında, diplomatik kanallardan nota ile diğer tarafa bildirecektir. 3 Numaralı Değişiklik bu notalardan sonuncusunun tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

3. 3 Numaralı Değişiklik'in yürürlüğe girmesi ile 25 Temmuz 1996 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Kuvvetler Sağlık Personelinin Eğitim ve İş Birliği ile İlgili protokolde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Anlaşma"nın yürürlük süresi sona erdirilecektir.

4. 3 Numaralı Değişiklik 30.05.2008 tarihinde Tiran'da her biri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Arnavutça ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. Bu metinler arasında önemli bir farklılık ortaya çıktığında İngilizce metin geçerli sayılacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA     ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA
İMZA                    İMZA
Haşmet AKYÜZ                Vrenoz HODAJ
P.Kur.Alb.                 Yb.
Tiran Askeri Ataşesi            Savunma Bakanlığı Başmüfettişi

tammetin.jpg (2780 bytes)