15 Ocak 2009 27111 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14535 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Ankara'da Bulunan Merkezinin Şanlıurfa'ya Taşınması Hakkında Karar

- 2009/114571 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2009 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar- 2009/114571 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2009 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanlığına Ait 2 Adet Atama Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

TEBLİĞLER

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36) - Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/72) - Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis) 2009 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2009/1)- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36) - Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/72) - Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis) 2009 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2009/1)

- Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2009/2)- Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2009/2)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/2)

- Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/1)- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/1)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 13/1/2009 Tarihli ve 19 sayılı Kararı

DÜZELTME

- 27/12/2008 Tarihli ve 27093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2008/10664 sayılı Sınır Tespit Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları