14 Ocak 2009 27110 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006 Yılı Türk-Alman Mali İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde Aktedilen - 2006 Yılı Türk-Alman Mali İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde Aktedilen "Belediye Altyapı Programı IV Tamamlayıcı Tedbirler" Konulu Finans Anlaşması

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/14526 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2008/14526 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Esaslarına Dair Yönetmelik- Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Esaslarına Dair Yönetmelik

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)- 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/1)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/1)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/2)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/2)

- 2008 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2008 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2008 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2008 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2008 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2008 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2008 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2008 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- 5510 Sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ- 5510 Sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 13.Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 13.Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları