11 Ocak 2009 27107 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜM

YÖNETMELİK

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim?Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim?Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 8/1/2009 Tarihli ve 11 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 9/1/2009 Tarihli ve 12 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 9/1/2009 Tarihli ve 13 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 10/1/2009 Tarihli ve 16 Sayılı Kararı