10 Ocak 2009 27106 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14527 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Hakkında Karar

- 2008/14564 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar- 2008/14564 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

- 2009/14538 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar- 2009/14538 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

- 2009/14539 İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam?Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2009/14539 İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam?Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2009/14540 Nazım Hikmet Ran'ın Türk Vatandaşlığından Çıkarılmasına İlişkin 25/7/1951 Tarihli ve 3/13401 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- 2009/14556 Erzurum İlinde Bulunan ve Ekli Listede İlçesi, Mahallesi/Köyü ile Ada ve Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazların, 2011 Universiade Kış Oyunları Kapsamında Yapılması Planlanan Spor Tesisleri Alanlarında Kalmaları Nedeniyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2009/14536 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atama Kararı

- Bayındırlık ve İskan ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

KURULUŞUN BAĞLI OLDUĞU BAKANLIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

- Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Başbakanlığa Bağlanmasına Dair Karar

YÖNETMELİK

- 2008/14468 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2008/14468 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Görev Dağılımı ile İlgili 2009/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Görev Dağılımı ile İlgili 2009/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)- 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları