08 Ocak 2009 27104 1. Mükerrer Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- İstanbul Milletvekili Egemen BAĞIŞ'ın Devlet Bakanlığına Atanmasına Dair Karar