06 Ocak 2009 27102 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

- Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/74)- Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/74)

- Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/75)- Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/75)

- Gümrük Genel Tebliği (Tecil ve Taksitlendirme) (Seri No: 1)

- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

DÜZELTME

- 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Eki Cetvel ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları