02 Ocak 2009 27098 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü Yurtiçi Pazarlama ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü Yurtiçi Pazarlama ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği