31 Aralık 2008 27097 7. Mükerrer Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- 2008/14422 Isparta İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların "Gölcük Tabiat Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2008/14445 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespiti Hakkında Karar

- PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

- Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 7)- Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 7)

- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 32)- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 32)

- Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009-1)- Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009-1)

- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2009-1)- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2009-1)

- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ- Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ- Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Kararı (E: 2008/9498)- Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Kararı (E: 2008/9498)

- Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Kararı (E: 2008/10456)- Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Kararı (E: 2008/10456)

- Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Kararı (E: 2008/11338)- Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Kararı (E: 2008/11338)

- Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2008 Tarihli ve 342 Sayılı Kararı