31 Aralık 2008 27096 6. Mükerrer Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- 2008/14421 Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği- Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği

- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2009 Yılı Tarifesi- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2009 Yılı Tarifesi

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 271)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 271)

- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/70)- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/70)

- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/71)- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/71)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 67)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/21)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/140 (Yürürlüğü Durdurma), K: 2008/31 Sayılı Kararı    - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/140 (Yürürlüğü Durdurma), K: 2008/31 Sayılı Kararı