31 Aralık 2008 27097 4. Mükerrer Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/14425 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Romanya Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ve Denetimi Ulusal Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2008/14425 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Romanya Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ve Denetimi Ulusal Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/14427 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Arasında 2008-2010 Yıllarını Kapsayan Karşılıklı İşbirliği Uygulama Programının Onaylanması Hakkında Karar- 2008/14427 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Arasında 2008-2010 Yıllarını Kapsayan Karşılıklı İşbirliği Uygulama Programının Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/14429 Türkiye'deki Anadolu Kartalı Eğitimleri Süresince Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar- 2008/14429 Türkiye'deki Anadolu Kartalı Eğitimleri Süresince Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/14437 Hükümetimiz ile Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü (CTBTO) Hazırlık Komisyonu Arasında Viyana'da Mektup Teatisi Yoluyla Akdedilen ve 1-2 Temmuz 2008 Tarihlerinde İstanbul'da Düzenlenen - 2008/14437 Hükümetimiz ile Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü (CTBTO) Hazırlık Komisyonu Arasında Viyana'da Mektup Teatisi Yoluyla Akdedilen ve 1-2 Temmuz 2008 Tarihlerinde İstanbul'da Düzenlenen "Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması'nın 12 Yılı: Başarılar ve Bakış?Açışları" Konulu Bölgelerarası Çalıştay ile İlgili Hususları Düzenleyen Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen Garanti ve Kredi Anlaşmaları ile Ek Mektuplar- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen Garanti ve Kredi Anlaşmaları ile Ek Mektuplar

YÖNETMELİKLER

- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkına Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkına Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ- Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

- 2009 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi- 2009 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

- Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2008/69)

- Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebilğ (2009/1-2)- Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebilğ (2009/1-2)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/20)

- Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2009/1)

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2009/2)

- Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2009/3)

- Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (2009/4)

- Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/1)

- İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/2)

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/3)

- Sağlık Bakanlığı'ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/4)

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/5)

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/6)

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/7)

- Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/8)

- "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/9)

- Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/10)

- Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/11)

- Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/12)

- Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/13)

- Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/14)

- Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/15)

- Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/16)

- Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/17)

- Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/18)

- Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/19)

- Sağlık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/20)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/41)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/42)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 65)

- 97/5 Sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/3)- 97/5 Sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/3)

- 2005/4 Sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/4)- 2005/4 Sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/4)

- 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Mali İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/5)- 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Mali İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/5)

- 2006/6 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/6)- 2006/6 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/6)

- 2007/3 Sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/7)- 2007/3 Sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/7)

- 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/8)- 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/8)

- Gayrimenkul İnşaat Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum15) Hakkında Tebliğ Sıra No: 124- Gayrimenkul İnşaat Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum15) Hakkında Tebliğ Sıra No: 124

- Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 125- Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 125

- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 126- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 126

- Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 127   - Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 127