31 Aralık 2008 27097 2. Mükerrer Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/14476 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

TEBLİĞLER

- Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/1)

- Harp Silahları,?Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/2)

- Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların?İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/3)

- Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/4)

- Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/5)

- İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/6)

- Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/7)

- Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/8)

- Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal?Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/9)

- Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus?Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/10)

- Bazı Patlayıcı Maddeler,?Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin?İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/11)

- Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım?Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/12)

- İşçi Sağlığını ve İş?Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/13)

- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/14)

- Bazı Boyar Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/15)

- Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/16)

- Kimyasal Silahlar?Sözleşmesi Ekinde Yer?Alan?Kimyasal?Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/17)

- Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük?Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin?Tebliğ İthalat: (2009/18)

- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/19)

- Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/20)

- Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin?Tebliğ İthalat: (2009/21)

- 2008/12 Sayılı Solvent ve Bazı Petrol?Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğin?Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

- 2008/23 Sayılı Deri ve Kürk?Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ