28 Aralık 2008 27094 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/14432 Türkiye-İran Sınır Ticareti Ortak Komitesi IV. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2008/14432 Türkiye-İran Sınır Ticareti Ortak Komitesi IV. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/14435 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2008/14435 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 6/12/2008 Tarihli ve 318 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 27/12/2008 Tarihli ve 334 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 27/12/2008 Tarihli ve 336 Sayılı Kararı